mail  
   

Aktualności

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - KORESPONDENCJA EMAIL


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY (REKRUTACJA)


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW (umowy zawierane w ramach zamówień publicznych) 


KLAUZULA INFORMACYJNA ZAINTERESOWANYCH(do formularza kontaktowego)

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe