mail  
   

Aktualności


2016 r.

Platynowy medal na 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków za innowację pn.: Powłoki nanowielowarstwowe z udziałem azotku wanadu (VN) przeznaczone do zwiększania trwałości matryc do kucia odkuwek mosiężnych
Złoty medal z wyróżnieniem na 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków za Laboratoryjne stanowisko technodydaktyczne w obszarze technologii optomechatronicznych
Złoty medal na 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków za Uniwersalne urządzenie do badań zużycia erozyjnego
Srebrny medal na 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków za System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej
Brązowy medal na 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków za Urządzenie T-12UF do badania tarcia i zużycia kół zębatych walcowych
Brązowy medal na 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków za Wielofunkcyjne urządzenie do badań pełzania w podwyższonych temperaturach
 

2014 r.

Srebrny medal na Międzynarodowych Targach "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2014” w Norymberdze za Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych
Srebrny medal na Międzynarodowych Targach "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2014” w Norymberdze za Komorę do badania karbonatyzacji betonu
Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu za Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych
Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu za System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej
Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu za Urządzenia do testów pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu
Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu za Mobilne stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu za Komorę do badania karbonatyzacji betonu

2013 r.

Złoty medal na Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013” za typoszereg testerów do badań tarcia, zużycia i smarowania
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie za Dwukamerowy system pomiarowy FatigView do monitorowania zmęczenia (ITeE - PIB, UTP w Bydgoszczy)

2012 r.

Złoty medal na Gdańskich Targach Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2012 za System do badania odporności zderzeniowej konstrukcji lotniczych. Wyróżnienie na Gdańskich Targach Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2012 za Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych
Wyróżnienie na Gdańskich Targach Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2012 za Penetrometr laserowy – PL-12DC

2011 r.

Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich za Mikrofalowy reaktor do hydrotermalnej syntezy nanoproszków (ITeE - PIB, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk), Innowacje-Technologie-Maszyny Polska
Złoty medal za Proces ciągłego odklejania włókien roślin łykowych oraz urządzenie do ciągłego odklejania tych włókien na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie

2009 r.

Złoty medal za system optycznej inspekcji do kontroli jakości wałeczków łożyskowych SVC na targach INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA 2009, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Złoty medal za mikrofalowy reaktor do hydrotermalnej syntezy nanoproszków na XV Międzynarodowej Wystawie „Wysokie technologie. Innowacje. Inwestycje” HI-TECH 2009, Sankt Petersburg, Rosja
Złoty medal za wielofunkcyjne urządzenie technologiczne do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej na XV Międzynarodowej Wystawie „Wysokie technologie. Innowacje. Inwestycje” HI-TECH 2009, Sankt Petersburg, Rosja

2008 r.

Złoty medal za zautomatyzowany system wizyjny do pomiarów i inspekcji wyrobów metalowych na 57 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „INNOVA” (BRUSSELS EUREKA 2008), Belgia
Złoty medal za grubościomierz laserowy do włóknin na 57 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „INNOVA” (BRUSSELS EUREKA 2008), Belgia
Srebrny medal za system sterowania procesami azotowania gazowego na 57 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „INNOVA” (BRUSSELS EUREKA 2008), Belgia
Brązowy medal za komputerowe wspomaganie projektowania procesów azotowania gazowego z wykorzystaniem symulacji i metod sztucznej inteligencji na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków; Suzhou, Chiny 2008 (zakwalifikowany po półfinale przez IFIA do "WORLD CUP of Computer Implemented Inventions")
Medal za urządzenie UPE-10 do uzdatniania emulsyjnych cieczy obróbkowych na Technicon Innowacje Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji; Międzynarodowe Targi Gdańskie 2008
Medal za grubościomierz do włóknin WT-G200 na Technicon Innowacje Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji; Międzynarodowe Targi Gdańskie 2008
Medal za urządzenie do procesu azotowania jarzeniowego z aktywnym ekranem na Technicon Innowacje Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji; Międzynarodowe Targi Gdańskie 2008
Złoty medal za wielokamerowy system automatycznej optycznej inspekcji na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, nowej Techniki i Produktów w Genewie

2007 r.

Złoty medal za urządzenie do badania cienkich powłok w skali mikro T-23 na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „IWIS 2007” w Warszawie
Srebrny medal za komputerowe wspomaganie projektowania procesów azotowania gazowego z wykorzystaniem symulacji metod sztucznej inteligencji na Międzynarodowej Wystawie Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty „IENA 2007” w Norymberdze
Srebrny medal za profilometr laserowy 3D-R z wykorzystaniem metody triangulacji laserowej ze stolikiem obrotowym na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „IWIS 2007” w Warszawie
Brązowy medal za wielokamerowy system automatycznej optycznej inspekcji na Międzynarodowej Wystawie Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty „IENA 2007” w Norymberdze
Brązowy medal za komory badawcze do emisji lotnych związków organicznych (VOC) i formaldechydów na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „IWIS 2007” w Warszawie
Medal w konkursie INNOWACJE 2007 za urządzenie technologiczne do produkcji nanoproszków na Technicon Innowacje Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji; Międzynarodowe Targi Gdańskie 2007

2006 r.

Złoty medal za technologię i urządzenie do odklejania włóknin roślinnych na 55. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS-EUREKA’ 2006 w Brukseli
Brązowy medal za komorę do badań termo-mechanicznych izolatorów energetycznych na Międzynarodowej Wystawie Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty „IENA 2006” w Norymberdze
Brązowy medal za technologię i urządzenie do odklejania włóknin roślinnych na Międzynarodowych Targach Innowacji SIIF 2006 w Seulu

2005 r.
Srebrny medal za Tribotester kula-tarcza T-10 do precyzyjnego badania materiałów i powłok z komorą KS 10 stabilizującą wilgotność i temperaturę na VIII Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej "ARCHIMEDES" w Moskwie
Srebrny medal w kategorii Ochrona środowiska, ekologia za Urządzenie UPE-7 do uzdatniania cieczy niskokrzepnących na 6. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2005 w Gdańsku
Brązowy medal w kategorii Budownictwo i modernizacja mieszkań za Zestaw urządzeń do badań atestacyjnych materiałów i elementów stosowanych w budownictwie na 6. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2005 w Gdańsku
Srebrny medal za Nowoczesne urządzenia technologiczne do wytwarzania kompozytów "warstwa azotowana/powłoka PAPVD" dwustopniową obróbką powierzchniową duplex realizowaną w cyklu ciągłym na 54 Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS-EUREKA ‘2005

2004 r.

Złoty medal za urządzenie UPE-5 do pielęgnacji cieczy chłodząco-smarujących na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie
Złoty medal za urządzenie do badania ściernego powłok (T-20) na 53 Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS-EUREKA ‘2004 w Brukseli
Srebrny medal za Penetrometr laserowy PL.-10A na 53 Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS-EUREKA ‘2004 w Brukseli
Srebrny medal za urządzenie do badania ściernego powłok (T-20) na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "Fair 2004" w Seulu
Brązowy medal za urządzenie do osuszania izolacji papierowo-olejowej transformatora na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie

2003 r.

Srebrny medal za AKSIL-nietoksyczny, biodegradowalny, wysokotemperaturowy smar plastyczny na 52. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli
Srebrny medal w kategorii Mechanika i inżynieria ogólna za zautomatyzowany system monitorowania procesu propagacji pękania SMP na 5 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2003 w Gdańsku

2002 r.

Złoty medal za zautomatyzowany system monitorowania pęknięcia zmęczeniowego SMP na 30 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Nowych Produktów w Genewie
Srebrny medal za zautomatyzowany system monitorowania pęknięcia zmęczeniowego SMP na 51 Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli

2001 r.

Złoty medal za urządzenie do wyznaczania właściwości tribologicznych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów na endoprotezy, na 50 Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli
Złoty medal za urządzenie do pomiaru kątów zwilżania napięć międzyfazowych, na 50 Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli

Aktualizacja pranków Windows mogą łatwo oszukać kogoś po otwarciu w pełnym ekranie. Wygląda i działa jak prawdziwa strona instalacji.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe