mail  
   

Aktualności


2013 r.

Patent nr 214932 Metody badawcze oraz urządzenia do badania pneumatycznych poduszek podnoszących przeznaczonych dla służb ratowniczych działających w systemie bezpieczeństwa powszechnego (11.230 – Projekt badawczy rozwojowy)
Patent nr 215030 Nietoksyczne i biodegradowalne środki smarowe. Specjalistyczny smar plastyczny o wysokiej trwałości i jakości smarowania przeznaczony do zastosowań w warunkach działania zmiennych wymuszeń cieplnych
Patent nr 215079 Mechaniczne konsolidowanie tekstylnych wyrobów liniowych (07.585- PW)
Patent nr 215082 Urządzenie do nanoszenia superabsorpcyjnych proszków w linii technologicznej produkcji kablowych zapór przeciwwilgociowych.
Patent nr 215081 Urządzenie do nanoszenia superabsorpcyjnych proszków w linii technologicznej produkcji kablowych zapór przeciwwilgociowych.
Patent nr 215913 Kształtowanie właściwości eksploatacyjnych modyfikowanych olejów roślinnych stosowanych jako bazy ekologicznych środków smarowych
Patent nr 215080 Prototypowy zminiaturyzowany manipulator precyzyjny
Patent nr 215348 Opracowanie technologii oraz urządzenia do pielęgnacji trudnopalnych cieczy hydraulicznych
Patent nr 215394 Rozwój technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof
Patent nr 215743 Kształtowanie właściwości eksploatacyjnych modyfikowanych olejów roślinnych stosowanych jako bazy ekologicznych środków smarowych
Patent nr 216812 Utylizacja i recykling odpadów i zużytków tekstylnych (07.521- PW)
Patent nr 216271 Opracowanie reaktora chemicznego do mikrofalowej hydrotermalnej syntezy nanoproszków
Patent nr 216266 Opracowanie reaktora chemicznego do mikrofalowej hydrotermalnej syntezy nanoproszków
Patent nr 216390 Mechatroniczny system monitorowania i sterowania do zastosowań
w zaawansowanych procesach wytwarzania wielowarstwowych tekstylnych kompozytów barierowych (07.539 – PW)
Patent nr 216485 Opracowanie metody przygotowania materiałów stosowanych
w konstrukcjach lotniczych do badań zmęczeniowych 
Patent nr 216446 Opracowanie metody przygotowania materiałów stosowanych
w konstrukcjach lotniczych do badań zmęczeniowych (statutowa 2010)
Patent nr 216567 Opracowanie metody przygotowania materiałów stosowanych
w konstrukcjach lotniczych do badań zmęczeniowych (statutowa 2010)
Patent nr 21655 Wykorzystanie naturalnych surowców odpadowych z rafinacji olejów roślinnych do komponowania ekologicznych środków smarowych
Patent nr 216508 Opracowanie metody przygotowania materiałów stosowanych
w konstrukcjach lotniczych do badań zmęczeniowych (statutowa 2010)
Patent nr 216363 Opracowanie metody przygotowania materiałów stosowanych
w konstrukcjach lotniczych do badań zmęczeniowych (statutowa 2010)
Patent nr 216588 Mechatroniczne systemy wspomagania rehabilitacji ruchowej kończyn dolnych pacjentów
Patent nr 216585 Mechatroniczne systemy wspomagania rehabilitacji ruchowej kończyn dolnych pacjentów
Patent nr 216564 Mechatroniczne systemy wspomagania rehabilitacji ruchowej kończyn dolnych pacjentów
Patent nr 217030 Uruchomienie produkcji optoelektronicznego systemu pomiarowego części maszyn do zastosowań w kontroli jakości produkcji masowej
Patent nr 217116 Opracowanie i budowa mikroskopu STM/AFM do zastosowań badawczych
w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz dydaktyce szkół
Patent nr 217182 Opracowanie i budowa mikroskopu STM/AFM do zastosowań badawczych
w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz dydaktyce szkół
Patent nr 217431 Opracowanie i budowa mikroskopu STM/AFM do zastosowań badawczych
w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz dydaktyce szkół
Patent nr 217460 Opracowanie i budowa mikroskopu STM/AFM do zastosowań badawczych
w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz dydaktyce szkół
Patent nr 217459 System manipulatora pomiarowego dla potrzeb wibroakustycznych badań laboratoryjnych
Patent nr 217550 Rozwój technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym i usuwania skutków katastrof
Patent nr 217546 Opracowanie i wykonanie termostatowanego zestawu do odlewania próżniowego i komory termostatowanej badań szybkości spalania
Patent nr 217507 Opracowanie technologii i modelowej instalacji doświadczalnej do intensywnego odklejania włókna z roślin łykowych w procesie przeciwprądowego ciągłego przepływu czynników technologicznych (07.285 - Projekt rozwojowy IWNiRZ)
Patent europejski nr EP 2242876 B1 Device for processing fibrous raw materials and the method of fibrous plants processing (Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki)

2011 r.

Patent nr 208618 Urządzenie do automatycznej optycznej inspekcji zwłaszcza w kontroli jakości produkcji masowej
Patent nr 208454 Sposób automatycznej optycznej inspekcji zwłaszcza w kontroli jakości produkcji masowej
Patent nr 208463 Pozycjoner kamery zwłaszcza urządzenia do automatycznej optycznej inspekcji
Patent nr 209417 Podstawa pozycjonera kamery zwłaszcza urządzenia do automatycznej optycznej inspekcji
Patent nr 208462 Chwytacz zwłaszcza urządzenia do automatycznej optycznej inspekcji
Patent nr 208948 Zespół transportowy urządzenia do automatycznej optycznej inspekcji zwłaszcza w kontroli jakości produkcji masowej wyrobów
Patent nr 207917 Urządzenie do pomiaru dokładności maszyn sterowanych numerycznie
Patent nr 208442 Urządzenie do usuwania wody z oleju transformatorowego
Patent nr 383967 Głowica oczyszczająca czoła wałeczków do łożysk tocznych
Patent nr 383911 Sposób oczyszczania czół wałeczków łożysk tocznych i urządzenie do oczyszczania czół wałeczków do łożysk tocznych
Patent nr 381451 Urządzenie do uzdatniania oraz utrzymywania na stałym poziomie właściwości cieczy niskokrzepnących
Patent nr 378625 Sposób otrzymywania łatwo usuwalnego syntetycznego smaru plastycznego

2010 r.

Patent nr 116525 Urządzenie do dezynfekcji cieczy zwłaszcza emulsyjnych cieczy obróbkowych
Zgłoszenie patentowe P-390136 Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych
Zgłoszenie patentowe P-390139 Biodegradowalny olej zwłaszcza do smarowania prowadnic łańcuchów pił łańcuchowych
Zgłoszenie patentowe P-390288 Kształtowa głowica polerująca zwłaszcza do próbek wytrzymałościowych
Zgłoszenie patentowe P-390289 Polerka do obróbki powierzchni obrotowych zwłaszcza próbek do maszyny wytrzymałościowej
Zgłoszenie patentowe P-390290 Obrotowa głowica polerująca zwłaszcza do próbek wytrzymałościowych
Zgłoszenie patentowe P-390291 Urządzenie do badania odporności na zużycie i oporów ruchu w warunkach próżni
Zgłoszenie patentowe P-390706 (P-390306) Zespół napędowy ruchu roboczego głowicy polerskiej w maszynie do obróbki wykańczającej próbki do maszyn wytrzymałościowych
Zgłoszenie patentowe P-390707 (P-390307) Uchwyt do ustalenia i zamocowania detali w maszynie do wykańczającej obróbki powierzchni zewnętrznej zwłaszcza próbek do badań wytrzymałościowych
Zgłoszenie patentowe P-390705 (P-390308) Urządzenie do badania zużycia i oporów ruchu elementów smarowanych i niesmarowanych w niskiej temperaturze
Zgłoszenie patentowe P-390352 Kompozyt biodegradowalny do zastosowań w agrotechnice i urządzenie do wytwarzania kompozytu biodegradowalnego do zastosowań w agrotechnice
Zgłoszenie patentowe P-390353 Prasa do tabletkowania mas pirogenicznych
Zgłoszenie patentowe P-390503 Urządzenie do odlewania próżniowego
Zgłoszenie patentowe P-390517 Przyrząd do formowania próbek żywicznych
Zgłoszenie patentowe P-390540 Sposób otrzymywania ekologicznego dodatku smarnego pochodzenia roślinnego i ekologiczny dodatek smarny pochodzenia roślinnego
Zgłoszenie patentowe P-391149 Urządzenie do pozycjonowania fotodetektora zwłaszcza w mikroskopie sił atomowych
Zgłoszenie patentowe P-391152 Układ optyczny w mikroskopie sił atomowych
Zgłoszenie patentowe P-391163 Modułowa głowica mikroskopu sił atomowych i mikroskopu tunelowego
Zgłoszenie patentowe P-391173 Moduł holtera skanującej końcówki mikroskopu tunelowego
Zgłoszenie patentowe P-391174 Układ zamocowania modułu holtera skanującej końcówki w głowicy mikroskopu sił atomowych i mikroskopu tunelowego
Zgłoszenie patentowe P-391175 Stolik dwuosiowy do pozycjonowania głowicy mikroskopu sił atomowych i mikroskopu tunelowego
Zgłoszenie patentowe P-391186 Moduł holtera skanującej końcówki mikroskopu sił atomowych
Zgłoszenie patentowe P-391193 Modułowy mikroskop sił atomowych i mikroskop tunelowy
Zgłoszenie patentowe P-391204 Uchwyt mikrofonu pomiarowego
Zgłoszenie patentowe P-391228 Urządzenie do precyzyjnego pozycjonowania zwłaszcza skanera w mikroskopie sił atomowych i mikroskopie tunelowym
Zgłoszenie patentowe P-391230 Rama skanera zwłaszcza w mikroskopie sił atomowych i mikroskopie tunelowym
Zgłoszenie patentowe P-391232 Pozycjoner kamery
Zgłoszenie patentowe P-391238 Uchwyt piezoskanera
Zgłoszenie patentowe P-391239 Wrzeciono do pozycjonowania zwłaszcza fotodetektora w mikroskopie sił atomowych
Zgłoszenie patentowe P-391345 Obrotowy stół do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze bezechowej
Zgłoszenie patentowe P-391346 Manipulator mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych szczególnie w komorze bezechowej
Zgłoszenie patentowe P-391350 Układ do justowania osi manipulatora zwłaszcza do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej
Zgłoszenie patentowe P-391351 Wysięgnik zwłaszcza do mocowania elementów w komorze bezechowej
Zgłoszenie patentowe P-391374 Sposób nastawienia igły penetracyjnej w zbiorniku z cieczą względem badanego medium i stanowisko badawcze do nastawienia igły penetracyjnej w zbiorniku względem badanego medium
Zgłoszenie patentowe P-391459 Urządzenie do pozycjonowania pieca zwłaszcza w badaniach odporności na pełzanie
Zgłoszenie patentowe P-391483 Urządzenie do pomiarów wibroakustycznych szczególnie w komorze bezechowej
Zgłoszenie patentowe P-391484 Urządzenie do badania odporności na pełzanie materiałów konstrukcyjnych
Zgłoszenie patentowe P-391631 Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej
Zgłoszenie patentowe P-391632 Sposób oczyszczania powierzchni bocznej łożysk tocznych zwłaszcza przed procesem optycznej inspekcji i urządzenie do oczyszczania powierzchni bocznej łożysk tocznych zwłaszcza przed procesem optycznej inspekcji
Zgłoszenie patentowe P-391635 Manipulator do kątowego pozycjonowania zwłaszcza mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych w komorze pogłosowej
Zgłoszenie patentowe P-391636 Manipulator do kątowego pozycjonowania zwłaszcza mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych w komorze bezechowej
Zgłoszenie patentowe P-391658 Kolektor ślizgowy zwłaszcza do badania odporności izolatorów energetycznych na wyładowania pełzne i erozję
Zgłoszenie patentowe P-391659 Wrzeciono obrotowe zwłaszcza do pozycjonowania izolatorów energetycznych w badaniach odporności na wyładowania pełzne Zgłoszenie patentowe P-391669 Urządzenie do badania odporności izolatorów energetycznych na wyładowania pełzne i erozję
Zgłoszenie patentowe P-391670 Urządzenie do zmiany przełożenia układu dźwigniowego
Zgłoszenie patentowe P-392855 Zbiornik na pianę szczególnie do badań wydajności generatorów piany lekkiej
Zgłoszenie patentowe P-392863 Urządzenie do badania odporności na przebicie elastycznych materiałów konstrukcyjnych
Zgłoszenie patentowe P-392864 Łącznik hakowy zwłaszcza do ustalania kąta pomiędzy ściankami zbiornika segmentowego
Zgłoszenie patentowe P-392954 Głowica obciążająco-pomiarowa zwłaszcza do badania odporności na przebicie
2009 r.

Patent nr 364268 Smar plastyczny zwłaszcza do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Patent nr 364267 Smar plastyczny zwłaszcza do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Zgłoszenie patentowe P-387062 Dwuskładnikowy kompozyt metalopolimerowy
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/PL2009/000012 (P-384362) Sposób naprężania przędzy oraz urządzenie do naprężania przędzy
Zgłoszenie patentowe P-387253 Sposób wytwarzania utwardzacza do żywic epoksydowych
Zgłoszenie patentowe P-387346 Sposób wykonania przeciwwodnej izolacji i osuszania poziomych konstrukcji betonowych
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/PL2009/000063 (P-385378) Urządzenie do wytwarzania igłowanej przędzy i sposób wytwarzania igłowanej przędzy
Zgłoszenie patentowe P-389611 Smar plastyczny o podwyższonej adhezji do stalowych węzłów tarcia
Zgłoszenie patentowe P-389612 Urządzenie do odbioru produktu reakcji z mikrofalowego reaktora chemicznego
Zgłoszenie patentowe P-389641 Zawór bezpieczeństwa zwłaszcza komory reakcji mikrofalowego reaktora chemicznego
Zgłoszenie patentowe P-389746 Samonastawny zacisk ustalający
Zgłoszenie patentowe P-389747 Urządzenie testowe do badania pneumatycznych poduszek podnoszących
Zgłoszenie patentowe P-389756 Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco smarujących
Zgłoszenie patentowe P-389757 Urządzenie testowe do badania hydraulicznych narzędzi ratowniczych
Zgłoszenie patentowe P-389768 Manipulator obrotowy do badania mechanizmów uruchamianych ręcznym pokrętłem
Zgłoszenie patentowe P-389838 Urządzenie do pozycjonowania stopy pacjenta szczególnie w rehabilitacji kończyn dolnych
Zgłoszenie patentowe P-389850 Urządzenie do pozycjonowania nogi pacjenta szczególnie w rehabilitacji kończyn dolnych
Zgłoszenie patentowe P-389938 Zawór zwrotny zwłaszcza do współpracy z mikrofalowym reaktorem chemicznym
Zgłoszenie patentowe P-390021 Urządzenie do pielęgnacji trudnopalnych cieczy hydraulicznych
Zgłoszenie patentowe P-390114 Biodegradowalny olej hydrauliczny
Zgłoszenie patentowe P-390115 Rewersyjna zgniatarko-wyżymarka do słomy roślin łykowych
Zgłoszenie patentowe P-390116 Dwuobwodowy trójstopniowy filtr skrzyniowy do cieczy

2008 r.

Patent nr 351340 Smar plastyczny
Patent nr 351336 Smar plastyczny
Patent nr 372024 Naprężacz przędzy
Patent nr 357486 Syntetyczny smar plastyczny, zwłaszcza do maszyn i urządzeń pracujących w niskich temperaturach
Patent nr 115870 Penetrometr
Patent nr 351339 Urządzenie do uzdatniania olejów zwłaszcza olejów do amoniakalnych sprężarek chłodniczych
Patent nr 351337 Smar plastyczny
Zgłoszenie patentowe P-384225 Pomiarowy docisk zwłaszcza pierścienitłokowych
Zgłoszenie patentowe P-384385 Głowica pomiarowa zwłaszcza do pomiaru profili pierścieni tłokowych
Zgłoszenie patentowe P-384362 Sposób naprężania przędzy oraz urządzenie do naprężania przędzy
Zgłoszenie patentowe P-384470 Sposób pomiaru pierścieni tłokowych oraz urządzenie do pomiaru profili pierścieni tłokowych
Zgłoszenie patentowe P-384708 Stół pomiarowy
Zgłoszenie patentowe P-385211 Sposób otrzymywania ekologicznego dodatku uszlachetniającego z odpadów roślinnych i ekologiczny dodatek uszlachetniający z odpadów roślinnych
Zgłoszenie patentowe P-385389 Urządzenie do uzdatniania emulsyjnych cieczy obróbkowych
Zgłoszenie patentowe P-385378 Urządzenie do wytwarzania igłowanej przędzy i sposób wytwarzania igłowanej przędzy
Zgłoszenie patentowe P-385521 Przepływowy odolejacz emulsyjnych i wodorozcieńczalnych cieczy obróbkowych
Zgłoszenie patentowe P-385914 Sposób oznaczania zawartości oleju przeciekowego w eksploatowanych wodno-olejowych emulsjach chłodzącosmarujących
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/PL2008/000081(P-383764) Sposób ciągłego odklejania włókien roślin łykowych oraz urządzenie do ciągłego odklejania włókien roślin łykowych
Zgłoszenie patentowe P-386558 Wielowarstwowe podłoże uprawowe i urządzenie do formowania wielowarstwowego podłoża uprawowego
Zgłoszenie patentowe P-386662 Smar plastyczny zwłaszcza dla przemysłu spożywczego
Zgłoszenie patentowe P-386663 Urządzenie do uzdatniania zużytych samochodowych cieczy chłodzących
Zgłoszenie patentowe P-386755 Smar plastyczny do stosowania w przemyśle spożywczym
Zgłoszenie patentowe P-386835 Wysokotemperaturowy smar plastyczny o podwyższonej adhezji do podłoża stalowego przeznaczony do maszyn przemysłu spożywczego

2007 r.

Patent nr 352302 Smar plastyczny zwłaszcza do maszyn i urządzeń przemysłowych, zwłaszcza pracujących w niskich temperaturach
Zgłoszenie patentowe P-381457 Sposób obróbki termicznej płaskich wyrobów tekstylnych będących w ruchu oraz urządzenie do obróbki termicznej płaskich wyrobów tekstylnych będących w ruchu
Zgłoszenie patentowe P-381716 Sposób laserowego pomiaru grubości zwłaszcza włóknin i urządzenie do laserowego pomiaru grubości zwłaszcza włóknin Zgłoszenie patentowe P-381751 Kompozyt polimerowy
Zgłoszenie patentowe P-381814 Sposób pozycjonowania brzegu płaskiego wyrobu tekstylnego w procesie tworzenia kompozytu wielowarstwowego i urządzenie do pozycjonowania brzegu płaskiego wyrobu tekstylnego w procesie tworzenia kompozytu wielowarstwowego
Zgłoszenie patentowe P-382310 Sposób osuszania i izolacji poziomych konstrukcji betonowych
Zgłoszenie patentowe P-383217 Sposób perforowania barierowych materiałów włókienniczych oraz urządzenie do perforowania barierowych materiałów włókienniczych i układ elektryczny do sterowania procesem perforacji barierowych materiałów włókienniczych
Zgłoszenie patentowe P-383764 Sposób ciągłego odklejania włókien roślinnych oraz urządzenie do ciągłego odklejania włókien roślinnych
Zgłoszenie patentowe P-383912 Statyw zwłaszcza do zamocowania oczyszczającej głowicy pneumatycznej
Zgłoszenie patentowe P-383922 Głowica wizyjna zwłaszcza do kontroli czół wałeczków do łożysk tocznych
Zgłoszenie patentowe P-383964 Zderzak zwłaszcza do wyznaczania energii kinetycznej siłownika
Zgłoszenie patentowe P-383965 Sposób separowania z powietrza stałych i płynnych zanieczyszczeń oraz urządzenie do separowania z powietrza stałych i płynnych zanieczyszczeń
Zgłoszenie patentowe P-384027 Urządzenie do wyznaczania energii kinetycznej siłownika
Zgłoszenie patentowe P-384028 Dwuosiowy precyzyjny stolik uchylny Zgłoszenie patentowe P-384048 Obwodowy oświetlacz panelowy
Zgłoszenie patentowe P-384098 (P-384218) Sposób precyzyjnego pozycjonowania i urządzenie do precyzyjnego pozycjonowania

2006 r.

Zgłoszenie patentowe P-379900 Urządzenie wytwarzania przędz
Zgłoszenie patentowe P-379901 Sposób wytwarzania przędz
Zgłoszenie patentowe P-380455 Zbiornik proszku urządzenia dozującego
Zgłoszenie patentowe P-380456 Zbiornik proszku urządzenia dozującego
Zgłoszenie patentowe P-380457 Zespół regulacyjno-mocujący noża zgarniającego urządzenia dozującego
Zgłoszenie patentowe P-380458 Zespół ryglujący wał urządzenia dozującego
Zgłoszenie patentowe P-380459 Zespół mocujący szczotkę obrotową urządzenia dozującego
Zgłoszenie patentowe P-380460 Zespół mocująco-prowadzący szczotkilistwowej urządzenia dozującego
Zgłoszenie patentowe P-380461 Zespół pojemnika opadowego urządzenia dozującego
Zgłoszenie patentowe P-381298 Syntetyczny smar plastyczny zwłaszcza do maszyn i urządzeń pracujących w niskich w temperaturach
Zgłoszenie patentowe P-381299 Sposób i urządzenie do aerozolowego barwienia wyrobów włókienniczym
Zgłoszenie patentowe P-381390 Sposób rozdrabiania odpadów z wielowarstwowych tworzyw o niskiej temperaturze topnienia i małej twardości oraz rozdrabniarka odpadów z wielowarstwowych tworzyw o niskiej temperaturze topnienia i małej twardości
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/PL2006/000085 Device for processing fibrous raw materials and the method of fibrous plants processing. (Urządzenie do obróbki surowców z roślin włóknistych oraz sposób ich obróbki)

2005 r.

Zgłoszenie patentowe P-378624 Układ sterowania pracą penetrometru laserowego
Zgłoszenie patentowe P-378529 Urządzenie do nagrzewania walców stosowanych w procesie technologicznym kalandrowania lub suszenia wyrobów uformowanych we stęgę zwłaszcza płaskich wyrobów włókienniczych
Zgłoszenie patentowe P-378428 Zespół klimatyzacyjny do zwiększenia temperatury gazu zwłaszcza powietrza w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378427 Zespół klimatyzacyjny do zwiększenia wilgotności gazu zwłaszcza powietrza w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378426 Zespół klimatyzacyjny do zmniejszania wilgotności gazu zwłaszcza powietrza w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378425 Zespół klimatyzacyjny do zmniejszania temperatury gazu zwłaszcza powietrza w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378282 Urządzenie do dostarczania gazu w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378281 Urządzenie do regulacji temperatury w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378280 Układ do nawilżania gazów zwłaszcza dla komór klimatycznych
Zgłoszenie patentowe P-378279 Układ do osuszania gazów zwłaszcza dla komór klimatycznych
Zgłoszenie patentowe P-378278 Statyw zwłaszcza do pozycjonowania w określonym położeniu przedmiotów umieszczonych na smukłych sztywnych wspornikach Zgłoszenie patentowe P-378102 Komora klimatyczna
Zgłoszenie patentowe P-378101 Urządzenie do dostarczania gazu w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378100 Urządzenie do transportu gazu w komorze klimatycznej
Zgłoszenie patentowe P-378099 Układ utrzymywania stanu atmosfery gazowej w komorze klimatycznej dla gazów lżejszych od powietrz
Zgłoszenie patentowe P-378098 Układ utrzymywania stanu atmosfery gazowej w komorze klimatycznej dla gazów cięższych od powietrza zwłaszcza CO2

Browse great content about HTML coding in our blog section. You will find great tips on how to implement user-friendly features in your website.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe