mail  
   

Aktualności

Radom dnia 26.02.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż maszyn i urządzeń

 

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Instytutu w Zakładzie Biogospodarki i Ekoinnowacji w Łodzi ul. Hipoteczna 6. Przetarg ma formę publicznego przetargu pisemnego.

 

Maszyny i urządzenia przeznaczone do sprzedaży:

 

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena wywoławcza PLN

1

Instalacja chemiczna do impregnacji i estryfikacji surowców włóknistych

1

30 000

2

Linia do granulacji (Granulator organicznych nawozów włóknistych)

1

12 500

3

Linia do rozwłókniania włóknistych surowców sypkich

1

12 500

4

Linia wytwórcza biowłóknin i biodegradowalnych podłoży bezglebowych

1

50 000

5

Recyklator biodegradowalnych podłoży pouprawowych

1

2 500

6

Suszarka surowców włóknistych

4 000

 

Załączniki:

 Foto-1-Instalacja chemiczna

 Foto-2_Linia do granulacji

Foto-3_Linia do rozwłókniania surowców sypkich

 Foto-4_Linia wytwórcza biowłóknin

 Foto-5_Recyklator.pdf

 Foto-6_Suszarka surowców włóknistych

 

Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których w momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 500,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, PEKAO S.A. w terminie do dnia 11.03.2020 r. Jako tytuł wpłaty należy wpisać „Przetarg - Łódź”.
  2. Oferty należy składać do 12.03.2021 r. do godz. 11:30 na adres: Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom z adnotacją „Przetarg – Łódź”. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 12.03.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Instytutu.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia urządzenia. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od nabycia maszyny/ urządzenia i nie wpłacenia ceny nabycia w wyznaczonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
  4. Nabywca urządzeń jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  5. Zakupione urządzenia należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  6. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z demontażem, załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
  7. Sprzedający oznajmia, że urządzenia są wolne od wad prawnych, są używane, nie posiadają gwarancji oraz sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne ukryte.
  8. Przeznaczone do sprzedaży maszyny i urządzenia można oglądać w siedzibie Zakładu Biogospodarki i Ekoinnowacji Instytutu w Łodzi, ul. Hipoteczna 6, w dniu 03.03.2021 r. od godz. 13:00 do godz. 14:30.
  9. Pytania dotyczące przetargu prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 60364773.
  10. Dyrektor Instytutu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe