mail  
   

Aktualności

  

Zespół Łukasiewicz – ITeE zajmujący się metodami antycypacji przyszłości zaprasza do udziału w pilotażowym warsztacie dotyczącym foresightu Futures Literacy. Jego efekty posłużą do przygotowania kursu on-line w ramach realizowane w międzynarodowym konsorcjum projektu FUTURES.

 

Łukasiewicz – ITeE w międzynarodowej sieci

Zespół Łukasiewicz – ITeE od kilkunastu lat uczestniczy w realizacji przedsięwzięć z zakresu foresightu, a w ostatnich trzech latach także Futures Literacy. Nasza przygoda z foresightem rozpoczęła się od zaproszenia do koordynacji prac Panelu Pola Badawczego „Zrównoważony Rozwój” w ramach Narodowego Programu Foresight Polska 2020, po czym zrealizowaliśmy kilka projektów finansowanych ze środków krajowych oraz nawiązaliśmy kontakty z międzynarodowym środowiskiem naukowym zajmującym się tą problematyką. Jesteśmy zapraszani jako eksperci do współpracy przez uznane jednostki zagraniczne, czego naturalną konsekwencję stanowi wspólna realizacja projektów. Dotychczas koordynowaliśmy i uczestniczyliśmy w kilkunastu przedsięwzięciach w ramach międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu foresight Futures Literacy (m.in. H2020 CIMULACT, ERASMUS+ FUTURES, DIALOG Horyzonty Przyszłości, Climate-KIC FLxDeep, ERASMUS+ beFORE). Posiadamy sieć zaufanych partnerów współpracy w kraju i za granicą.

 

Foresight, czyli spojrzenie w przyszłość

Foresight stanowi uznane narzędzie analizy strategicznej, wykorzystywane w celu modelowania, eksplorowania i testowania wariantowych wizji przyszłości, zarówno tych pożądanych, jak i niespodziewanych, możliwych i prawdopodobnych – w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Foresight wspiera procesy decyzyjne, ponieważ pozwala tworzyć strategie, które antycypują możliwe szanse i zagrożenia, zwiększając elastyczność organizacji biznesowych oraz podnosząc skuteczność realizacji planów rozwojowych w sektorze publicznym.

Z kolei Futures Literacy (Miller 2018) rozumiane jest jako indywidualna kompetencja analizowania przyszłości, a także krytycznej analizy i bardziej świadomego kształtowania teraźniejszości. Futures Literacy odnosi się m.in. do odkrywania istniejących założeń dotyczących przyszłości oraz konfrontowania ich z innymi możliwymi scenariuszami.

 

Foresight na co dzień

W pracy Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji metody foresight Futures Literacy wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby typowania przyszłościowych kierunków badań i technologii oraz wspomagania rozwoju zawodowego i osobistego. Z wykorzystaniem tych metod została wygenerowana tematyka programów badawczych i inwestycyjnych realizowanych w Instytucie w ostatnich latach, współfinansowanych z funduszy strukturalnych (m.in. Program Strategiczny pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, projekt inwestycyjny „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”).

Obecnie uczestniczymy w realizacji projektu międzynarodowego „FUTURES – Future laboratories for professional and personal development” ukierunkowanego na zastosowanie narzędzi z wykorzystaniem metod foresightu Futures Literacy na potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego w sytuacji nieprzewidywalności rynku pracy. Jedną z grup docelowych stanowią naukowcy na wczesnym etapie kariery.

 

Poznaj metody antycypacji przyszłości. Weź udział w warsztacie!

W ramach projektu zapraszamy młodych pracowników nauki Sieci Badawczej Łukasiewicz (do 4 lat pracy w obszarze badań, przed uzyskaniem stopnia doktora) do aktywnego udziału w pilotażowym warsztacie na temat planowania przyszłości zawodowej w obliczu niepewności i nieprzewidywalności otoczenia, który odbędzie się 22 kwietnia w godz. 10.00-12.00 w formule 2-godzinnego spotkania prowadzonego w dwóch grupach po 5–7 osób.

  • W pierwszej części spotkania uczestnicy poznają nowoczesne metody antycypacji przyszłości (foresight i Futures Literacy) i potencjał ich zastosowania do planowania rozwoju zawodowego oraz osobistego.
  • Druga część spotkania będzie miała charakter ewaluacyjny – będziemy Was pytać o ocenę, uwagi i rekomendacje warsztatu, ponieważ jest to pilotaż (realizowany także w krajach partnerów: Holandia, Wielka Brytania, Grecja, Włochy), z którego chcemy wyciągnąć wnioski i udoskonalić metodykę warsztatu tak, aby na zakończenie projektu FUTURES dostarczyć produkt finalny (kurs on-line), który może być wykorzystywany na potrzeby rozwoju zawodowego także przez pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W warsztacie wezmą także udział pozostali interesariusze projektu tj. studenci, doradcy zawodowi, uczniowie. Warsztaty prowadzone będę na platformie Zoom przez realizatorów projektu FUTURES, czyli pracowników Łukasiewicz - ITeE. 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do 16 kwietnia pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W warsztatach może wziąć udział 4 do 6 przedstawicieli grupy młodych pracowników nauki. Mimo ograniczonej liczby miejsc na warsztacie zapraszamy do kontaktu z nami, ponieważ w ramach projektu planowane są kolejne przedsięwzięcia, w których udział dla tej grupy może być interesujący i rozwijający.

 

Zespół zajmujący się foresightem oraz Futures Literacy w Łukasiewicz - ITeE

 

dr hab. Beata Poteralska

Kierownik Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Analiz Systemowych

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

 

Doświadczenie i wykształcenie

Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (Politechnika Warszawska). Pełnię funkcję kierownika Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Analiz Systemowych w Łukasiewicz – ITEE. Moje życie zawodowe to udział w charakterze koordynatora, członka zespołów zarządzających, wykonawcy i eksperta w przedsięwzięciach badawczych z zakresu foresightu, zarządzania innowacjami i transferu technologii w partnerstwach krajowych i międzynarodowych.

 Najważniejszy projekt

Obecnie kieruję na poziomie Instytutu realizacją międzynarodowego projektu ERASMUS+ pt. „FUTURES – Future laboratories for professional and personal development”. Celem projektu jest upowszechnienie niekonwencjonalnego podejścia i innowacyjnych metod foresightu i Futures Literacy na potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego w sytuacji nieprzewidywalności rynku pracy. Zastosowanie opracowanych narzędzi umożliwi wskazanie wariantowych ścieżek rozwoju kariery m.in.: naukowców na wczesnym etapie kariery.

 Pasja

Moje pasje to zimą jazda na nartach, a w pozostałych porach roku: własny ogród z ekologiczną żywnością.

 


 

Joanna Łabędzka

Moje wykształcenie i pasja związane są z inżynierią wiedzy, informatyką stosowaną, logiką formalną i matematyczną. Przygoda z foresightem rozpoczęła się ponad 13 lat temu w trakcie realizacji „Narodowego Programu Foresight "Polska 2020" (Pole Badawcze: Zrównoważony Rozwój) oraz projektu sektorowego „Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju”, w których byłam odpowiedzialna za analizy strukturalne, krzyżową analizę wpływów oraz analizy trendów. Obiektywizacja foresightu z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji była przedmiotem doktoratu, który obroniłam na Politechnice Warszawskiej. Tematyka obecnie podejmowanych przeze mnie prac naukowych oraz wdrożeniowych to m.in. Futures Literacy, Przemysł 4.0 oraz systemy SCADA/HMI. 


Anna Sacio-Szymańska

Reprezentuję wyłaniającą się szkołę profesjonalnego foresightu strategicznego, skupiającą się na analizie i podważaniu przesłanek prognostycznych w celu osiągnięcia długofalowych celów w zmiennym środowisku biznesowym. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Obecnie jestem menedżerem ds. klientów strategicznych w warszawskiej firmie 4CF, która pomaga klientom z Polski, Europy i innych kontynentów podejmować trafne decyzje. Jestem także wiceprezesem Foresight Europe Network, członkiem The Millennium Project oraz Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. W ciągu ostatnich 12 miesięcy współpracowałam m.in. z: Frontex, EC Science with and for Society (SwafS), EIT Climate-KIC, UNESCO, UNFCCC. W równym stopniu pasjonują mnie: poezja, fotografia i biegi długodystansowe pozwalające na natychmiastowe podróże w czasie. 


 

 

Remigiusz Mazur

Wyższe wykształcenie zdobyłem na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem amerykanistą i kulturoznawcą; ukończyłem również studia licencjackie w zakresie stosunków międzynarodowych ze specjalizacją integracja europejska. Moje zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie przedsiębiorstwami, foresight, Futures Literacy, rozwój kompetencji miękkich poprzez innowacyjne metody szkoleniowe oraz rozwój modeli biznesowych w środowisku dynamicznych zmian rynkowych. Mam doświadczenie w realizacji oraz prowadzeniu projektów międzynarodowych i krajowych (m.in. Erasmus+, Interreg, EIT Climate-KIC, DIALOG). Prywatnie interesuję się lotnictwem, podróżuję oraz maluję obrazy.


Karolina Komorowska

Studia wyższe ukończyłam na Wydziale Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jestem też absolwentką  studiów podyplomowych na kierunkach: studia menedżerskie, Business English oraz fakultatywne studium pedagogiczne. Posiadam doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w ramach programów Erasmus+ oraz  Interreg Europa, uwzględniających zagadnienia związane z foresightem, nowoczesnymi narzędziami komunikacji, kompetencjami zawodowymi, przemysłem 4.0, innowacjami i transformacją cyfrową. W wolnym czasie gram w tenisa oraz zaczytuję się w literaturze południowoamerykańskiej.

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe