mail  
   

Aktualności

Radom, dn 15.06.2021

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. BHP w pionie wsparcia

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: ½ etatu

 

Opis stanowiska:

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • prowadzenie obowiązującej ewidencji dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • organizowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Instytucie;
 • prowadzenie obowiązującej ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie ochrony środowiska:

 • organizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego;
 • prowadzenie obowiązującej ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska.

W zakresie spraw obronnych:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych w Instytucie,
 • prowadzenie obowiązującej ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie spraw obronnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe związane z administracją, bezpieczeństwem i higieną pracy lub studia podyplomowe z tego zakresu;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze BHP;
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i odpowiedzialność;
 • Prowadzenie dokumentacji BHP, sporządzanie raportów i analiz BHP oraz środowiskowych zgodnie
  z aktualnymi przepisami;
 • Prowadzenie w zakresie BHP audytów kontrolnych oraz szkoleń;
 • Monitorowanie stanu formalno-prawnego w zakresie BHP i Ochrony Środowiska;
 • Znajomość przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach produkcyjnych i pozaprodukcyjnych;
 • Koordynowanie procesów związanych z BHP z wdrożonym systemem jakości;
 • Aktywne wdrażanie standardów BHP w zakładzie pracy.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Dużą samodzielność pracy;
 • Pakiet socjalny;
 • Przyjazną atmosferę i ciekawe środowisko pracy.

 

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 05.07.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.10.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe